Ogólny plan lekcji dla klas

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Oddział (klasa) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
OSK   Np Np Np Ja Np Np         Np Rel Np Np R Np         Ja Np Np Np Np Np         Np Np Np Np Np Np         Np Rel Np Np          
1a SP   Za Wf Kz Kz Rel Św         Rel Ja Kz Kz Pp           Kz Kz Kz Wf Kz Św         Kz Kz Kz Wf Kz Św         Ja Kz Kz Kz          
3a SP   Kz Kz Kz Rel Kz Pp         Kz Kz Kz Kz R           Kz Kz Ja Rel Wf R         Wf Zd Ja Kz Kz R         Kz Kz Wf Kz R        
4a SP   Mat Jp Przy H Ja Wf Pl       Św Wf Św Jp Ja Inf         Jp Gw Wf Przy Rel Mat R       T Jp Wf Mat Rel Św         Mat Jp Mu Ja Pp        
Ja Wf Wf Ja R Wf Wf Inf Ja
5a SP   Wdżwr Za Jp Wf Mat Mu         Jp Ja Rel Wf Mat T Pl       H Mat Geo Ja Gw Jp         Św Biol Jp Ja Wf H Inf       Mat Jp Rel Wf          
Wf Wf Inf Wf   Wf
6a SP   Jp Er Mat/Ni Geo/Ni Wf Rel Inf       Mat/Ni Jp/Ni Wdżwr Ja Wf Mu R       Biol H/Ni P/Ni Jp Ja Wf Pp       Mat H Gw Jp/Ni T Rel         Św Mat Ja Jp/Ni Wf        
Wf R Ja Wf Ja Wf Inf Ja Wf
7a SP   Mat Ch Jn Jp/Ni Er Geo Wf/R R     Ja Jp Mat/Ni Bi Rel Geo/Ni Wf Wdżwr     Mat Rel H/Ni Jp/Ni Fi Inf Jn Wf     Jp Mu F H Ch Ja/Ni Gw R     Pl Mat/Ni Jp/Ni Biol Ja Wf      
8a SP   Inf Mat Wf Ch Jp F Wos Pp     Wf Mat Ja Jp Biol H Jn R     Rel Geo Ch F Jp Ja Wf R     H Jp Wos Mat Ja Wf Rel Edb     Św Jn Mat Jp Er Gw      
R Wf Jn Wf Ja   Ja Wf Ja Wf Jn Inf