Warunki uzyskania stypendium socjalnego – w załączniku wniosek i klauzula informacji

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi informuje  o możliwości składania wniosków na stypendium szkolne (socjalne) na rok szkolny 2019/2020 dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krobia.

Druki wniosków można pobierać od dnia 29.08.2019r. w  Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krobi, ul. Powstańców Wielkopolskich 126, pokój nr 2 ( tel. 655711109)  lub na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi.

Wnioski wraz z pełną dokumentacją należy składać w nieprzekraczalnym terminie od 01.09.2019r. do 16.09.2019r., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowniczych służb społecznych w terminie do 15.10.2019r.  w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krobi.

Kryterium dochodowe na członka rodziny nie może przekraczać 528,00 zł netto. Należy wykazać dochody netto za miesiąc sierpień 2019r. (czyli m-c poprzedzający składanie wniosku).

Stypendium zostanie wypłacone po otrzymaniu na ten cel dotacji, po uprzednim przedstawieniu imiennych rachunków bądź faktur potwierdzających zakupione artykuły szkolne.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi informuje jednocześnie, że 5% dotacji celowej otrzymanej przez gminę na wypłatę stypendium można przeznaczyć na zasiłek szkolny. Pomoc ta może być przyznana uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego należy składać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od zdarzenia losowego, uzasadniającego przyznanie zasiłku.

Klauzula informacyjna dla klientów

Miejsko wniosek_styp_20192020

 

 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Informacja dla uczniów Szkoły Podstawowej w Starej Krobi i uczniów Szkoły Filialnej w Sułkowicach 

Informuję, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się 2 września 2019r. (tj. poniedziałek) Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego  o  godz. 8.00.
Po mszy św. ok. godz. 9.00 dalsze uroczystości w szkole.
Dowóz na mszę św. w następujących godzinach:
I autobus
Z – 7.30
R – 7.35
St. K. – 7.45
II autobus
S-G – 7.25
S – 7.30
P – 7.35
S-L – 7.40
S-H – 7.45