Święto Niepodległości 2021

10 listopada 2021 roku w naszej szkole odbyły się obchody 103 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Punktualnie o godzinie 11:11 wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami odśpiewali cały Hymn Polski. Następnie odbyło się krótkie przedstawieni przygotowane przez uczniów klasy 8b. Dziewczęta z klasy 5 zaśpiewały dwie piękne pieśni patriotyczne, a po nich odbył się konkurs recytatorski, w którym wzięli udział wytypowanie przedstawiciele poszczególnych klas. W kategorii klas 0-3 zwyciężyła Róża Kubiak, w klasach 4-6 Anna Szymkowiak i klasach 7-8 Bartosz Jakubowski. Koordynatorem całego przedsięwzięcia była pani Lucyna Huebner.

PRZERWA NA CZYTANIE

W październiku uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Ziemi Biskupiańskiej w Starej Krobi i Szkoły Filialnej w Sułkowicach wzięli udział w II Międzynarodowej edycji VI Ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w liczbie osób czytających na przerwie pt. „Przerwa na czytanie”. To już kolejny raz, kiedy obie placówki dołączyły do tej inicjatywy, której celem jest propagowanie czytania, zachęcanie uczniów do sięgania po książkę w różnych okolicznościach i integrację środowiska.

W wybranych dniach uczniowie i pracownicy szkoły czytali książki na dużych przerwach – w specjalnie wyznaczonych dla każdej klasy strefach czytania. Młodszym klasom i przedszkolakom – czytały panie nauczycielki i pani bibliotekarka.                                                                    „Przerwa na czytanie” stała się okazją do pokazania własnych książek, rozmów o nich, prezentacji własnych zainteresowań i wyborów czytelniczych. Obie szkoły udowodniły, że czytanie jest modne, sprawia przyjemność…. a książka może stać się także wyznacznikiem trendów.

Patrycja Górecka

Nauczyciel bibliotekarz

Rekrutacja nauczycieli na szkolenia w semestrze MASZYNY PROSTE w ramach projektu „Nauka poprzez doświadczanie i eksperymentowanie …

Rekrutacji nauczycieli na kolejne szkolenie w ramach semestru MASZYNY PROSTE w ramach projektu „Nauka poprzez doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji Nauki Edukacji i Innowacji w Krobi”. Termin rekrutacji 4.11 – 15.11.2021r.

Niezbędne dokumenty do przeprowadzenia rekrutacji

Załącznik nr 4 – Umowa uczestnictwa eksp

Załącznik nr 3 Oświadczenie rekrutacyjne

Załącznik nr 2 – Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 1 – Oświadczenie dot. danych osobowych

regulamin 2021. mec

Zarządzenie 133 skan rekr. nauczyc Maszyny Proste

Nasza wspólna modlitwa Różańcowa

Każdego roku przez cały październik w sposób szczególny, jako uczniowie wraz z naszą panią Pauliną gromadzimy się w kościele na modlitwie różańcowej, tworząc tak piękny żywy Różaniec. Każdy może włożyć w tą modlitwę cząstkę siebie. Jest to piękny przykład naszej wspólnotowej modlitwy.