Dzień Edukacji Narodowej

Piękne życzenia od dzieci płynęły dla nauczycieli i całej obsługi szkolnej. Były życzenia od Rady Rodziców i od pana Burmistrza nie zabrakło także od pana Dyrektora. Wspaniały dzień, w którym możemy naszym nauczycielom wręczyć kwiatki, doceniając Ich trud, który wkładają każdego dnia, by nam przekazać jak najwięcej wiedzy. DZIĘKUJEMY ZA CIERPLIWOŚĆ.

 

 

Uczmy się języków!

 

Europejski Dzień Języków obchodzony jest 26 września każdego roku od 2001 r. z inicjatywy Rady Europy i we współpracy z Komisją Europejską. Jego celem jest zachęcenie Europejczyków do nauki języków obcych oraz propagowanie zalet różnorodności językowej.

W roku szkolnym 2021/22 we wrześniu i październiku  uczniowie ze szkoły w Starej Krobi poznawali ciekawostki związane z krajami anglo- i niemieckojęzycznymi.