Dzień Edukacji Narodowej

Piękne życzenia od dzieci płynęły dla nauczycieli i całej obsługi szkolnej. Były życzenia od Rady Rodziców i od pana Burmistrza nie zabrakło także od pana Dyrektora. Wspaniały dzień, w którym możemy naszym nauczycielom wręczyć kwiatki, doceniając Ich trud, który wkładają każdego dnia, by nam przekazać jak najwięcej wiedzy. DZIĘKUJEMY ZA CIERPLIWOŚĆ.