Święto Niepodległości 2021

10 listopada 2021 roku w naszej szkole odbyły się obchody 103 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Punktualnie o godzinie 11:11 wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami odśpiewali cały Hymn Polski. Następnie odbyło się krótkie przedstawieni przygotowane przez uczniów klasy 8b. Dziewczęta z klasy 5 zaśpiewały dwie piękne pieśni patriotyczne, a po nich odbył się konkurs recytatorski, w którym wzięli udział wytypowanie przedstawiciele poszczególnych klas. W kategorii klas 0-3 zwyciężyła Róża Kubiak, w klasach 4-6 Anna Szymkowiak i klasach 7-8 Bartosz Jakubowski. Koordynatorem całego przedsięwzięcia była pani Lucyna Huebner.