Czuwanie Adwentowe

W tym roku w szczególny sposób przygotowaliśmy się na święta Bożego Narodzenia. Dnia 17 grudnia wieczorem spotkaliśmy się w Kościele w Domachowie na wspólnym czuwaniu adwentowym.

Adwent to właśnie czas oczekiwania na przyjście Pana Jezusa na świat. Nasze czuwanie rozpoczęliśmy słowami:

„Boże i Panie ludzkich dziejów! Ty jesteś odwieczny. Nie podlegasz żadnej zmianie. A my każdego dnia podlegamy przemijaniu. Oto jesteśmy w pierwszym etapie Roku Liturgicznego w Adwencie, który przypomina nam również o Adwencie dziejów świata i całej ludzkości. Marana tha! Przyjdź Panie Jezu!”