Czuwanie z okazji Świętego Stanisława Kostki

W kościele w Domachowie 18 września odbyło się czuwanie z okazji Świętego Stanisława Kostki, w jego 450 rocznicę śmierci. Święty ten jest patronem dzieci i młodzieży. W piękny sposób dziewczęta z klasy 7, przedstawiły osobę Stanisława. Były piękne słowa i śpiew. Wszystkim przybyłym serdecznie dziękujemy za wspólną modlitwę.