I miejsce w Konkursie Dekanalnym

W  Szkole Podstawowej w Bodzewie po raz 15 odbył się Konkurs Dekanalny. Organizatorką konkursu zawsze jest pani Barbara Dopierała. Tematyka konkursu: Historia Klasztoru Filipinów na Świętej Górze oraz postać Księdza Wawrzyńca Kuśniaka COr. Reprezentantkami naszej szkoły były Julia Łysikowska, Michalina Kordus i Paulina Andrzejewska.  W konkursie wiedzy  Julia Łysikowska zajęła I miejsce, razem dziewczyny w konkursie literackim zdobyły II miejsce. Gratulujemy!!!