Informacja w sprawie rekrutacji do oddziału przedszkolnego

Informacja o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu dziecka do oddziałów przedszkolnych będzie podana Państwu telefonicznie.