Koło Misyjne – działa

Dzieci z Koła Misyjnego w niedzielę misyjną. W bardzo piękny sposób przedstawiły naszym parafianom, jakie działania podejmujemy w szkole, by pomóc rówieśnikom w krajach misyjnych. Pani katechetka w sposób szczególny dziękuje wszystkim zaangażowanym w to przedstawienie i w działania na rzecz misji. Bóg zapłać 🙂