Konkurs języka angielskiego „English is cool”.

Dnia 16 maja odbył się gminny konkurs języka angielskiego „English is cool”.

W szóstej edycji wzięło udział szesnaścioro uczniów z klas 4-6.

Konkurs  składał się jak co roku z dwóch części: pisemnej i ustnej.

Z części pisemnej komisja konkursowa wyłoniła pięcioro uczniów, którzy w części pisemnej najlepiej napisali test leksykalno –gramatyczny.

Po krótkiej przerwie na posiłek, pięcioro najlepszych uczniów  musiało zmierzyć się z częścią pisemną, podczas której odpowiadali na pytania i opisywali obrazek.

Ostateczne wyniki:

1 miejsce

Marta Siemowska –szkoła w Krobi;

2 miejsce

Dominika Celka-szkoła w Pudliszkach;

3 miejsce

Rafał Jernaś-szkoła w Krobi;

4 miejsce

Hanna Ratajczak-szkoła w Nieparcie;

5 miejsce

Maja Andersch- szkoła w Nieparcie;