Konkurs Języka Angielskiego

Dnia 29 maja odbył się w naszej szkole konkurs języka angielskiego.

Konkurs skierowany był do uczniów szkoły podstawowej klas IV-VI z  gminy Krobia.

Zwycięzcy konkursu:

I miejsce-Hanna  Ratajczak-szkoła podstawowa w Gostkowie,

II miejsce-Hubert Kapała-szkoła podstawowa w Krobi,

III miejsce-Dawid Kaźmierczak-szkoła podstawowa w Pudliszkach,

IV miejsce-Maja Andersch-szkoła podstawowa w Gostkowie,

V miejsce-Krystian Pakosz-szkoła podstawowa w Starej Krobi,

Dziękujemy opiekunom za przygotowanie. Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy za rok.