Pilna informacja o oddziale przedszkolnym

„Szanowni Państwo,
w związku ze zmianą ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dotyczącą możliwości przywrócenia pracy w oddziałach przedszkolnych informuję, że na podstawie stanowiska organu prowadzącego w naszej szkole zawieszam działalność tych oddziałów w Starej Krobi i Sułkowicach do dnia 24 maja.
O dalszych działaniach będziemy informować na bieżąco.
Z poważaniem
Bogdan Paluszkiewicz – dyrektor szkoły”