Plan dowozów na „Tradycyjny Półmaraton Biskupiański” 08.09.2018

Plan dowozu – 8 września 2018r. (tj. sobota)

I autobus II autobus
Z – 9:10         S-G – 9:00
R – 9:15         S – 9:05
D – 9:20        P – 9:10
S-L – 9:15
S-H – 9:20

Odwóz po uroczystości około godz. 13:30
Biuro zawodów czynne na sali gimnastycznej od godz. 8:00 – 9:35