Pomagamy Julce

Wszystkim Państwu dziękujemy za zaangażowanie się w zbiórkę odzieży na rzecz rehabilitacji Julki Mikołajczak z Gostynia chorującej na SMA. Małgorzata Stróżyńska i Patrycja Rajewska.