Pomagamy Orkiestra 2020

Po raz kolejny w naszej szkole przeprowadziliśmy aukcje na rzecz WOŚP . Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie, za przyniesione fanty, tort. Samorząd Uczniowski ufundował na licytacje gadżety z WOŚP a Rada Rodziców 6 tortów.Wielkie dzięki!