Pożegnanie absolwentów 2021

Odbyło się w reżimie epidemicznym. Pożegnanie najpierw w szkole, dyrekcja rozdała nam świadectwa, nagrody książkowe, a rodzicom listy gratulacyjne. Następnie o godzinie 17:00 odbyła się  msza w Kościele w Domachowie, podziękowaliśmy Panu Bogu za tak piękny czas pobytu w szkole podstawowej i prosiliśmy o błogosławieństwo na dalszą drogę życia.