Pożegnanie absolwentów 2022

Uroczystość pożegnania rozpoczęto na Mszy Świętej w Domachowie. Następnie Uczniowie, nauczyciele i rodzice przejechali do szkoły gdzie młodzież odtańczyła poloneza. Po tym piękny tańcu, pan dyrektor wręczył uczniom świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej, a rodzicom gratulacje.