Sprzątanie Świata 2022

Sprzątanie Świata – 16.09.2022

Jak co roku nasi uczniowie wzięli udział w akcji „Sprzątanie Świata”. Dzieci wraz z opiekunami posprzątały teren wokół szkoły, boisko sportowe i pasy zieleni nieopodal szkoły. Zdjęcia zostały wykonane aparatem pozyskanym w ramach projektu Laboratorium Przyszłości.