Ważne – informacja

Szanowni Państwo,

w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole informuję, że w dniach 12-13 marca możliwa jest opieka świetlicowa dla uczniów, którzy nie mogą mieć zapewnionej opieki w domu. Proszę o informację tych z Państwa, którzy w tych dniach będą zmuszeni przysłać dzieci do szkoły o stosowną informację – poprzez odpowiedź przez dziennik elektroniczny w dniu dzisiejszym.
W dniach 16-25 marca 2020 r. szkoła będzie nieczynna, nauczyciele jednak będą pozostawali w kontakcie z uczniami i będą przesyłać, poprzez dziennik elektroniczny, zadania do wykonania. Czas zawieszenie zajęć nie jest czasem wakacji, uczniowie maja obowiązek wykonywać polecenia i zadania nauczycieli.

Z poważaniem
Bogdan Paluszkiewicz – dyrektor szkoły