Zajęcia z użyciem TIK na lekcji Wychowania do życia w rodzinie

Zajęcia otwarte odbyły się w klasie III gimnazjum, tematem lekcji „A jednak rodzina”