Nasi stypendyści

Dnia 26 marca podczas Sesji Rady Miejskiej, zostały wręczone nagrody następującym uczniom:

Karolinie Bogusz
Wiktorii Jańczak
Natalii Obroślak
Weronice Bąk
Agacie Prętkowskiej
Oliwii Worwa
 Agacie Chudej
Michalinie Kordus
Ines Jakuszkowiak
 Michalinie Jesiak
Paulinie Andrzejewskiej
Julii Paszkowiak
 Milenie Mendyce